nft发行平台

nft发行平台

 每服一丸,以猪尾血同温水化服,当出也。小休息痢疾经时不愈∶取大虫骨炙黄焦,捣末。

《月令》云∶仲冬,曷旦不鸣。每温酒下二十丸,日二服。

捣如泥,将水一钟搅匀,去滓调服,日二。 用腊月干鸡屎白半斤,袋盛,以酒醅一斗,渍七日。

【主治】补人身血不足,或患血枯,皮上肤起,面无颜色者,皆不足也,并宜生饮。三消渴疾∶猪脊汤∶用猪脊骨一尺二寸,大枣四十九枚,新莲肉四十九粒,炙甘草二两,西木香一钱半,水五碗,同煎取汁一碗,渴则饮之。

郭义恭《广志》云∶西域驴羊,大如驴。桑能治风痹,通节窍也。

其皮可作甲KT鼓,湿时切条,可贯器物。 其角如玉,可为器。

Leave a Reply